Hotellkulissen

Hotellvistelser på utmärkta hotell

Hotellbranschen

Hotellbranschen går idag bättre än någon annan bransch i Sverige. Innan har export av bilar varit den starkaste branschen för Sverige, men den har drabbats hårt de senaste åren av minskad försäljning. Anledningarna till varför hotellbranschen går så bra för tillfället är många, men den största är förmodligen att det ekonomiska läget blir allt bättre. Enbart i januari 2011 ökade beläggningen på hotellen med över 150 000 rum jämfört med samma period 2010.

Stockholm

Nu har turister råd att åka på semester och bo på hotell igen, något som inte var möjligt för många under finanskrisen. Turistnäringen är en stor uppstickare att räkna med när det gäller Sveriges ekonomi i framtiden.

Hotellen ser även ett stort uppsving om man ser till antalet affärsresenärer som övernattar på hotell. Nu när ekonomin är bättre har företagare fler möten och åker för att träffa fler kunder. Företagen kan återigen expandera sin verksamhet, och då ingår det ofta möte med kunder och leverantörer personligen.

Detta har lett till att hotellen har sett en stor ökning när det gäller bokning av konferenser. Vid konferenser som varar under flera dagar är det smidigt för företagare att kunna ha dessa på ett hotell. Då kan arrangören boka allt på en gång utan att behöva vända sig till flera källor för att få det att gå ihop. Hotell där affärsresenärer kan hyra konferenslokaler kan ha en fördel jämfört med andra hotell. Konferenser och mat till dessa är ofta en stor inkomst för hotell.

Över hela Sverige byggs det för närvarande nya hotell. Många etablerade hotell bygger även ut sina lokaler för att kunna ta emot fler gäster. Enbart i Stockholmsområdet byggs ett tiotal nya hotell eller utbyggnader av hotell. De kommande åren kommer det byggas och renoveras hotell för drygt 20 miljarder kronor. Sådana investeringar hade inte varit möjliga om inte branschen varit så stark som den är för tillfället.

De flesta av hotellen som byggs och byggs ut tillhör någon av de stora hotellkedjorna. Enbart i området kring arenan Globen kommer det byggas ett par hotell. Dessa byggs till en följd av att allt fler evenemang kan arrangeras på huvudstadens arenor nu när ekonomin över lag har förbättrats.

Next Post

Previous Post

© 2024 Hotellkulissen

Theme by Anders Norén