Hotellkulissen

Hotellvistelser på utmärkta hotell

Om Oslo

Oslo är både Norges huvudstad och landets största stad. Oslo grundades omkring 1048 av kung Harald Hårdråde. Oslo förstördes till större del i en brand år 1624. Den dansk-norske kungen Christian IV byggde därefter upp Oslo igen och gav den namnet Christiania. 1925 återtogs det första norska namnet, Oslo. Stiftet i Oslo är ett av de fem ursprungliga stiften som bildades omkring år 1070 i Norge.

Bra boende i Oslo

Oslo är Norges kulturella, vetenskapliga, ekonomiska och statliga centrum. Staden är dessutom ett knutpunkt för norsk handel, bank, industri och sjöfart. Det är också en viktig plats för sjöfartsindustrin och den maritima handeln i Europa. Staden är hem för flertalet företag inom den marina sektorn, varav flera är några av världens största rederier och skeppsmäklare.

Oslo ses som en global stad och har under flera år varit omtalad som en av de dyraste städerna i världen tillsammans med andra globala huvudstäder som Köpenhamn, Paris och Tokyo. 2009 återtog Oslo sin status som världens absolut dyraste stad.
Stadsområdet Oslo har en befolkning på cirka 1,4 miljoner och knappt 900.000 är bosatta i angränsande orter. Befolkningsmängden ökar för närvarande med mer än 2% per år, vilket gör staden till Europas snabbast växande huvudstad. En framstående del av denna ökning beror på invandringen som bidrar till att stegvis förändra staden till en kosmopolitisk stad. Den invandrade andelen av befolkningen i själva staden uppgår nu till mer än 25%.

Bra hotell i Oslo – Clarion Hotel Royal Christiania.

© 2024 Hotellkulissen

Theme by Anders Norén